Informace pro rodiče

ZEMĚKVÍTEK - školka

 • Nabízíme celodenní nebo dopolední docházku 2-5 dní v týdnu pro děti ve věku 2,5 - 6 let.
 • Program je vždy přizpůsobený aktuálnímu počasí a možnostem dětí.
 • Vítáme i ty, kteří chodí do klasické školky, ale chtějí strávit část týdne objevováním přírody s námi v Zeměkvítku.
 • Teplý oběd není v ceně školkovného, je možné ho zajistit i pro děti, které chodí jen na dopoledne.

ZEMĚPOUPĚ - klub rodičů a dětí

dopolední kroužek určený pro nejmenší děti (do 3 let) s doprvodem. Malá ochutnávka toho, jak fungujeme, co s námi můžou vaše děti zažít, doplněné tvořením pro (pra)rodiče. Koná se 1x týdně, cena 150 Kč.

Doporučujeme především pro děti, které se k nám chystají chodit do školky.


ZEMĚKVÍTEK - ŠKOLKA

Denní harmonogram

Školka je otevřena od pondělí do pátku od 8.00 do 16.30 hod.

   Příchod dětí do školky

8:00 - 9:00   

   Dopolední svačina

9:30 - 9:45   

   Dopolední aktivity

9:00 - 12:00   

   Oběd

12:00 - 12:30   

   Odpolední odpočinek

12:45 - 14:15   

   Odpolední svačina

14:15 - 14:45   

   Odpolední aktivity

14:45 - 16:00   

   Vyzvedávání dětí

16:00 - 16:30   

Podrobněji:

8.00 - 9.00 - scházení dětí, předávání průvodcům, program a pomůcky dle principů M. Montessori

9.00 - 9.30 - ranní elipsa - venku nebo vevnitř podle počasí, společné přivítání, hovoříme co nás dnes čeká, uvědomění dne - počasí, den v týdnu, měsíc, písničky a říkadla vztahující se k danému tématu

09.30 - 11.30 - objevovaní a zážitkový program v lese, vzdělávací činnost, volná hra

09.45 - 10.00 - svačina venku

11.30 - 12.00 - návrat do zázemí, polední kruh, společná reflexe dne, hygiena

12.00 - 12.30 - prostírání, příprava k jídlu, předobědový rituál, společný oběd

12.30 - 12.45 - hygiena, příprava na odpočinek, vyzvedávání dětí

12.45 - 14.15 - odpolední odpočinek, čtení pohádek

14.15 - 14.30 - odpolední svačina

14.30 - 16.00 - odpolední program - výtvarné, hudební a dramatické aktivity, venku nebo vevnitř přizpůsobené aktuálnímu počasí

16.00 - 16.30 - volná hra, vyzvedávání dětí

Ceník školkovného

Orientační ceník platný pro školní rok 2018/2019

Typ docházky (počet dní v týdnu)

Cena / Měsíc

5 dní

5 000 Kč

4 dny

5 000 Kč

3 dny

4 900 Kč

2 dny

3 950 Kč

1 den

2 300 Kč

Jednorázový vstup do školky je 350 Kč za 1 den.

Možnost uplatnit slevu na dani na umístění dítěte v předškolním zařízení (14 600 Kč za rok 2020):   Pro žádost na slevu na dani za umístění dítěte v předškolním pište na email kvitek.skritek@gmail.com

Číslo bankovního účtu Zeměkvítkov, z.s. : 402484773/ 2010 (FIO banka)

Variabilní symbol je rodné číslo vašeho dítětě.

Do zprávy prosím uveďte jméno dítěte a římskými číslicemi údaj, za které měsíce se platí (tj. např. pro září a říjen: JAN NOVÁK - IX., X.)


Vyúčtování vratek školkovného a za obědy řešíme souhrnně s ročním vyúčtováním po skončení školního roku. 

Co sebou do školky

Batůžek s upravitelnými popruhy a prsním pásem, který obsahuje:

lahvičku s pitím (v zimě termosku), krabičku s dopolední svačinou (co nejméně obalů), kus karimatky či jiného sedáku, pláštěnku, náhradní ponožky či punčochy, kapesníčky

Batůžek děti nosí s sebou do lesa, nepřeplňujte jej prosím zbytečně těžkými věcmi. Nedávejte dětem prosím hračky z domu.

Vybavení, které zůstává dlouhodobě ve školce:

kompletní náhradní oblečení ve viditelně podepsaném pytli - spodní prádlo, ponožky, punčocháče, triko, mikinu, kalhoty, gumáky a náhradní obuv (např. tenisky)

Oblečení a obuv podepisujte!

Oblečení do školky

V teplém období: triko s krátkým rukávem, tenké triko s dlouhým rukávem nebo tenká mikina, vzdušné a tenké dlouhé nebo krátké kalhoty, kšiltovka či kloubouček, do batůžku tenká (nepromokavá) bunda nebo pláštěnka. Obuv treková/sportovní kotníčková, k přezutí do chaty sportovní sandály.

V chladném období: spodní funkční vrstva pro odvedení potu a udržení v teple, střední vrstva - další triko s dlouhým rukávem, mikina, kalhoty, vnější vrstva zateplená a nepromokavá - zimní bunda, nepromokavé kalhoty. Obuv treková/sportovní zateplená, při delším "mokrém" období podle potřeby náhradní boty na přezutí.

Stravování

Svačiny zajišťují rodiče. Do batůžku dětem sbalte láhev s pitím a dopolendí svačinku. Prosíme, snažte se co nejméně používat jednorázové obaly
a nedávejte dětem na svačinu sladkosti. Odpolední svačinka zůstává ve školce na poličce. Nedávejte dětem výrobky, které je nutné uchovat v lednici.

Teplý oběd mají děti zajištěné ve školce. Obědy necháváme dovážet, je možné přizpůspobit se stravovacím návykům a alergiím každého dítěte. V případě zájmu zajistíme oběd i pro dítě s dopolední docházkou. 

Během dne se dodržuje pitný režim. Děti si nosí vlastní láhev s pitím i náhradní lahev na doplnění na odpledne v případě potřeby. V chladných měsících doporučujeme termoplechovky a  zásobní termosky, které zůstanou v šatně a vydrží teplé až do odpoledne. Pokud dojde je možnost doplění v zázemí.

Podpořte nás

Pokud se Vám naše školka líbí a rádi byste nás podpořili v dalších činnostech, uvítáme pomoc ve formě sponzorského daru (finančního či materiálního) dle Vašich možností. Jedná se např. o materiál na tvoření, výtvarné pomůcky, nářadí a nádobí (ne plastové), košíky, zahradní vybavení, přírodní dekorace, ovocné stromky, keře a další.
Dále se můžete zapojit při práci na budování zázemí školky, připravování jednorázových akcí, propagaci apod.
Pokud máte zájem, kontaktujte nás.


GDPR

Zabíváme se ochranou osobních údajů. Máme zpracované dokumenty GDPR.

U předsedy spolku je shrnutí základních informaci o zásadách zpracování osobních údajů, kterými se naše společnost Zeměkvítkov, z.s. (dále jen "Spolek") řídí a která přijala za účelem zajištění souladu s nařízením parlamentu a Rady EU 2016/679, známé také pod zkratkou GDPR (dále jen "Nařízení"), které je na území ČR účinné od 25.5.2018 a to zejména a s přihlédnutím k čl. 13 Nařízení.

Náš Spolek, provozující DS Zeměkvítek, podnikl veškeré kroky k posílení bezpečnosti a důvěrnosti zpracovaných osobních údajů.

Kontaktní údaje správce osobních údajů: Jméno a Příjmení statutárního orgánu: Ilona Zlomková, předseda. Oficiální e-mail právnické osoby: zemekvitkov@gmail.com

V souladu s nařízením GDPR zpracovává náš spolek osobní údaje dle těchto zásad:

 • Zákonnost, korektnost, transparentnost - zpracování provádíme pouze v případě, kdy k tomu existuje důvod (např. oprávněný zájem, zákonná povinnost, ochrana zájmů třetích osob nebo udělený souhlas subjektu údajů)
 • Minimalizace údajů - zpracování osobních údajů provádíme pouze v míře a rozsahu, který je nezbytný ve vztahu k danému účelu
 • Omezení uložení - držíme údaje po dobu ne delší, než je nezbytné a zákonné.
 • Bezpečnost a důvěrnost - zavedli jsme dostatečné organizační opatření k ochraně osobních údajů před náhodným nebo protiprávním zničením, ztrátou, změnou nebo neoprávněným poskytnutím nebo zpřístupněním zpracovávaných osobních údajů.
 • Odpovědnost - Jsme kdykoliv schopni doložit soulad dodržování zásad dle bodů 1.

Osobní údaje zpracováváme, v souladu s nařízením GDPR:

 • Je-li zpracování nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů
 • Je-li zpracování nezbytné pro splnění zákonných a právních povinnosti, která se na správce vztahuje
 • Je-li zpracování nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby
 • Je-li zpracování nezbytné pro účely oprávněného zájmu správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů

V případě, že provádíme zpracování, jehož účelem není splnění zákonem předepsaných povinností, plnění smlouvy nebo oprávněného zájmu, jedná se o zpracování osobních údajů, ke kterému potřebujeme výslovný, svobodný, konkrétní a informovaný souhlas subjektu údajů (zaměstnanců, dětí, resp. jejich zákonných zástupců). Jedná se zejména o zpracování osobních údajů o podobě dětí (fotografie a videa). Poskytnutí takového souhlasu je zcela dobrovolné a souhlas lze kdykoliv odvolat či využít další práva vyplývající z Nařízení.

Zájemcům o docházku do školky tímto sdělujeme, že požadované údaje o dítěti, jeho zákonném zástupci, bydlišti a další identifikační údaje jsou uloženy z titulu oprávněného zájmu správce rozhodnout o přijetí nebo nepřijetí uchazeče k docházce do školky. Z tohoto důvodu musí zákonný zástupce sdělit správci identifikační a kontaktní údaje dítěte.

Uchazečům o zaměstnání tímto sdělujeme, že pokud zašlou písemnou žádost o přijetí do pracovního poměru obsahující osobní údaje (typicky životopis uchazeče, průvodní dopis, motivační dopis apod.), musí být odeslána výhradně na výše uvedený e-mail nebo na adresu správce. Pokud správce zájemce o zaměstnání nepřijme je povinen zajistit výmaz nebo skartaci dokumentu obsahujícího osobní údaje do 1 měsíce od rozhodnutí o nepřijetí. V případě, že si správce ponechá dokument obsahující osobní údaje, musí zajistit souhlas subjektu údajů. Poskytnutí takového souhlasu je zcela dobrovolné a souhlas lze kdykoliv odvolat či využít další práva vyplývající z Nařízení.

Organizace přijala nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti zpracovávaných osobních údajů, jak v jejich fyzické, tak elektronické formě. Mezi tato opatření patří zejména stanovení interních pravidel pro přístup k osobním údajům jak v elektronické, tak papírové formě. Přístup do počítače nebo do jiného média, kde jsou uloženy osobní údaje v elektronické podobě, je zabezpečen heslem. Dokumenty obsahující osobní údaje v papírové formě jsou umístěny v zabezpečené skříni opatřené zámkem. Byla vypracována dokumentace o technicko organizačních opatřeních. Všichni zaměstnanci a osoby, které mají v rámci činnosti Spolku k osobním údajům přístup, jsou řádně proškoleni v oblasti ochrany osobních údajů a jsou seznámeni s technicko organizačními opatřeními.

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází k na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatizovanému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak můžeme požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů, a sice ve výši 100 Kč.

Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, (iv) ukládá nám to zákonná povinnost nebo (v) odvoláte udělený souhlas se zpracováním cookies, které sledují Vaše chování na webových stránkách.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, nesmíme Vaše osobní údaje zpracovávat jinak než tak, že budeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít pouze s Vaším souhlasem nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme z důvodu oprávněného zájmu. Tato námitka bude vyhodnocena a následně Vám sdělíme, zda jsme jí vyhověli a Vaše údaje nebudeme nadále zpracovávat, nebo že námitka nebyla důvodná a zpracování bude pokračovat. Každopádně po dobu, než bude námitka vyřešena, bude zpracování omezeno.

Právo na přenositelnost znamená, že máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, a které jsou zpracovávány automatizovaně a na základě souhlasu nebo smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo na to, aby byly tyto osobní údaje předány přímo jinému správci

Pokud máte připomínky nebo stížnost týkající se ochrany osobních údajů nebo dotaz na osobu zodpovědnou za ochranu dat v našem Spolku či uplatňujete některé ze svých práv, kontaktujte nás prosím na emailu zemekvitkov@gmail.com zašleme vám formulář k uplatnění práv subjektů údajů. Na vaše dotazy či připomínky odpovíme do 30 dnů.

Na naši činnost taktéž dohlíží Úřad pro ochranu osobních údajů, u kterého můžete v případě Vaší nespokojenosti podat stížnost. Více se dozvíte na internetových stránkách úřadu www.uoou.cz.


© LESNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLKA ZEMĚKVÍTEK,
email: zemekvitkov@gmail.com
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!